Stworzenie projektu wykonawczego polega nie tylko na wymyśleniu i narysowaniu jak Wasze wnętrze ma wyglądać (choć to jest oczywiście cel podstawowy), lecz jest także ogromnym odciążeniem inwestora od szeregu żmudnych czynności, polegających na wyszukiwaniu wyposażenia, zamawianiu, pilnowaniu terminów, sprowadzeniu na budowę, koordynacji dostaw itd. itp. To wszystko my bierzemy na siebie. Nasz klient ma już od tego całkowicie wolną głowę.
Usługa projektowanie wnętrz zawiera między innymi następujące czynności:

  • rozmowa na temat oczekiwań klienta, w trakcie której uzgadniamy ogólną koncepcję projektu
  • szczegółowa inwentaryzacja (pomiary z natury lub w oparciu o rzuty architektoniczne)
  • opracowanie wstępnego projektu zagospodarowania wnętrza
  • konsultacje prowadzące do powstania wersji ostatecznej - projektu wykonawczego
  • przekazanie kompletnego projektu wykonawczego składającego się z rzutów, rysunków (tzw. rozwinięcia ścian), oraz z trójwymiarowych, kolorowych wizualizacji w postaci plików pdf lub wydruków
  • sporządzenie kosztorysu wyposażenia (głównych przedmiotów składających się na wyposażenie mieszkania, w tym mebli, oświetlenia, osprzętu elektrycznego, sprzętów sanitarnych itp.)
  • wyszukanie i zakup wyposażenia na najkorzystniejszych warunkach
  • nadzór projektowy podczas całego procesu realizacji
  • doradztwo

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych wizualizacji wykonanych dla naszych klientów, do projektów które były przez nas sprzedane a następnie realizowane: